KLUB PONOSNIH POSAMEZNIKOV

TELEFON:          041 644 415 (Boštjan Schönlieb)

E-POŠTA:           ponosniposamezniki@gmail.com

NASLOV:    Gorenjska cesta 21, 1310 RIBNICA

Ribn'ca trail 2021

ORGANIZATOR:
KLUB PONOSNIH POSAMEZNIKOV
GORENJSKA CESTA 21
1310 RIBNICA
KRAJ : RIBNICA
DATUM prireditve:  sobota 04.09.2021
protime.si PRIJAVNI OBRAZEC

Naziv proge: KUHAVN’CA

Štart: 8.00 (Ribniški grad)
Cilj: ŠC Ribnica
Število tekmovalcev: max. 200
Časovni limit: 4 ure
Dolžina proge: 12.65 km
Skupni vzpon: 451 m
Skupni spust: 453 m
Najvišja točka: 942 m
Okrepčevalnica: 1

Naziv proge: ČEBULAR’CA

Štart: 8.00 (Ribniški grad)
Cilj: ŠC Ribnica
Število tekmovalcev: max. 200
Časovni limit: 6 ure
Dolžina proge: 25.37 km
Skupni vzpon: 821 m
Skupni spust: 824 m
Najvišja točka: 963 m
Okrepčevalnica: 3

Naziv proge: RIBEŽ’N

Štart: 8.00 (Ribniški grad)
Cilj: ŠC Ribnica
Število tekmovalcev: max. 200
Časovni limit: 8 ure
Dolžina proge: 39.71 km
Skupni vzpon: 1597 m
Skupni spust: 1597 m
Najvišja točka: 961 m
Okrepčevalnica: 4

Štart vseh treh prog je ob 8 uri v Ribniškem gradu in v prvem kilometru skozi center Ribnice poteka v skupini do vasi Hrovača, od koder tekmovalci nadaljujejo v lastnem tempu.

Vsak tekmovalec za uspešno zaključeno progo dobi spominsko priznanje.

CENIK ŠTARTNIN RIBNCA TRAIL 2021
Razdalja od 01.02.2021 do 31.03.2021 od 01.04.2021 do 30.06.2021 od 01.07.2021 do 15.08.2021 od 16.08.2021 do 05.09.2021
KUHAVN'CA 12 km 25 eur 30 eur 35 eur 35 eur
ČEBULAR'CA 25 km 35 eur 40 eur 45 eur 45 eur
RIBEŽ'N 40 km 40 eur 45 eur 50 eur 50 eur

* Za plačila od 16.08.2021 do 04.09.2021 organizator ne zagotavlja personalizacije štartne številke in majice.

Startnina se poravna preko UNP naloga na naslov:

KLUB PONOSNIH POSAMEZNIKOV
Gorenjska cesta 21
1310 Ribnica
IBAN: SI56 1920 0501 2718 377
SWIFT/BIC: SZKBSI2X

Namen plačila: IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA

Prijava je potrjena ko je startnina plačana v celoti. Prijavnina se ne vrača ali prenaša na naslednje leto.

V ceno startnine je vključen startni paket, merjenje časa, oskrba na okrepčevalnih postajah in obrok hrane ob prihodu v cilj. Zagotovljena je tudi zdravstvena služba ter rediteljska služba.

protime.si PRIJAVNI OBRAZEC

PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK

Štartno številko bo mogoče prevzeti ob predložitvi osebnega dokumenta in sicer:

V PETEK 03.09.2021 med 18.00 in 21.00 in SOBOTO na dan prireditve pred Rokodelskim centrom Ribnica.

 

Štart za vse trase je na način kronometra ob 8 uri v Ribniškem gradu.

PRAVILA TEKMOVANJA
 • Vsak udeleženec tekmuje izključno na lastno odgovornost, pri čemur se mora zavedati tveganja teka v naravi in lastne fizične in psihične pripravljenosti, glede na zahtevnost in razdaljo tekmovanja.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu. Izjema so samo situacije, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev (izjemno neurje …). V tem primeru o rezervni varianti proge ali celo odpovedi odloča organizator prireditve.
 • Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekačev. Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic, ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo.
 • Trasa tekmovanja poteka večinoma v naravi po planinskih poteh, gozdnih vlakah, makadamskih cestah, deloma tudi po brezpotjih. V zelo majhni meri trasa poteka po asfaltnih cestah predvsem v strnjenih naseljih in pri prečkanju glavnih prometnic.
 • Tekmovalci morajo na cestah z javnim prometom upoštevati cestno prometna pravila.
 • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko.
 • Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni številki).
 • Tekmovalec mora traso premagovati sam. Oskrba in spremstvo spremljevalne ekipe je dovoljena zgolj na območjih okrepčevalnih postaj. Spremstvo in oskrba tekmovalca izven predpisanih območij je prepovedano.
 • Tekmovalci morajo ves čas tekme nositi startno številko na vidnem mestu.
 • Za varnost tekmovalcev na tekmovalnih progah bodo skrbeli reditelji, kontrolorji in reševalna služba. Kadarkoli na progi lahko reševalno osebje, kontrolor ali reditelj, ki oceni, da tekmovalec ni več sposoben varno nadaljevati tekme, tekmovalca izloči iz tekme, zanj ustrezno poskrbi in po potrebi uredi prevoz do ciljnega prostora.
  Če tekmovalec ne upošteva odločitve reševalnega osebja, kontrolorja ali reditelja, je takoj izključen.
 • Tekmovalec mora poskrbeti za varovanje narave. Prepovedano je kakršno koli odmetavanje odpadkov ter uničevanje narave. Odpadke bo možno odložiti na vseh postojankah.
PRIPOROČENA OSEBNA OPREMA
 • nahrbtnik ali pas
 • posoda za vodo (vodni meh, bidon), napolnjena naj zadostuje potrebam tekača med dvema okrepčevalnicama
 • osebna prva pomoč (elastični povoj, prvi povoj, obliži)
 • mobilni telefon (prižgan in utišan, s polno baterijo in z vneseno št. organizatorja)
 • astro folija
 • zaščitna oblačila (anorak)
 • zaščitna krema za sonce
 • energijska hrana
 • pohodne palice
OKREPČEVALNICE

 Na celotni relaciji bodo okrepčevalne postaje, ki bodo različno založene glede na oddaljenost med sabo. Minimalna vsebina na okrepčevalnicah pa vsebuje:

Okrepčevalnice bodo različno založene glede na oddaljenost med sabo. Na okrepčevalnicah bodo na razpolago voda, čaj, športni napitki, čokolada in sladko pecivo, sadje (banana, jabolka, pomaranča, limona), slano pecivo, sol ter sladkor.

protime.si PRIJAVNI OBRAZEC
STAROSTNE KATEGORIJE  

 Moški:

 • M35; pd 18 do 35 let (od 2003 do 1986)
 • M55; od 36 do 55 let (1985 do 1966)
 • M55+; nad 55 let (od 1965)

Ženske:

 • Ž35; pd 18 do 35 let (od 2003 do 1986)
 • Ž55; od 36 do 55 let (1985 do 1966)
 • Ž55+; nad 55 let (od 1965)

Udeleženci rojeni med 2003 in 2005 lahko nastopijo na prireditvi samo z pisnim privoljenjem staršev ali skrbnikov in le na trasah Kuhavn’ca (12 km) in Čebular’ca (25 km).

NAGRADE

Prvi trije na vsaki progi v posamezni kategoriji moški in ženski prejmejo praktične nagrade.

Prvi trije na vsaki progi v moški in ženski konkurenci absolutno prejmejo pokale.

Posebna nagrada:

 • Nagrada Ruk’n Ančko; za najhitrejši vzpon od štarta do cerkve pri Sv. Ani
 • za najmlajšega udeleženca v absolutni konkurenci
 • za najstarejšega udeleženca v absolutni konkurenci

Denarnih nagrad se ne podeljuje.

ODGOVORNOST

 Tekmovalci se tekme udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbe, ali škodo nastalo na opremi. Z udeležbo na prireditvi se tekmovalec strinja z vsemi pravili in posledicami, ki veljajo za prireditev.

S prijavo na tekmovanje in plačilom startnine tekmovalec potrjuje, da pozna in se zaveda vseh pravil tekmovanja ter se z njimi strinja in se obvezuje, da jih bo spoštoval, ter da na tekmi sodeluje na lastno odgovornost. S prijavo na tekmovanje in plačilom startnine tekmovalec potrjuje, da je zdrav(a) in vsestransko pripravljen(a) za tekmovanje. Tekmuje se na lastno odgovornost in tekmovalec izjavlja, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bom tožil(a) ali zahteval(a) nadomestila od organizatorja. Tekmovalec se strinja, da organizator lahko uporabi osebne podatke, ki jih je navedel za splošne administrativne objave povezane s sodelovanjem na tej prireditvi in obveščanjem o prireditvi. Tekmovalec tudi soglaša z objavo fotografij, filmskih in video posnetkov, intervjujev ipd., v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, ne, da bi za to potreboval tekmovalčevo posebno dovoljenje. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Kakršnokoli nespoštovanje pravil pomeni diskvalifikacijo udeleženca.

Pridržujemo si pravico do popravkov na trasi zaradi nujnih potreb oziroma višje sile. O vsaki morebitni spremembi bodo tekmovalci obveščeni na naši spletni stran.

protime.si PRIJAVNI OBRAZEC