KLUB PONOSNIH POSAMEZNIKOV

TELEFON:          041 644 415 (Boštjan Schönlieb)

E-POŠTA:           ponosniposamezniki@gmail.com

NASLOV:    Gorenjska cesta 21, 1310 RIBNICA

Instagram

Aktivno prek mostov- gozdovi, vode in mostovi Ribnice

Naslov projekta: Aktivno prek mostov- gozdovi, vode in mostovi Ribnice

Znesek, višina sredstev: 90.000,00 €

Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Znesek, višina sofinanciranja: 68.809,00 €

Vodilni partner projekta:

  • Občina Ribnica

Partnerja:

  • Harlekin trade d.o.o. Ljubljana, PE Gostilna in picerija Harlekin
  • Športno društvo Klub ponosnih posameznikov

Opis projekta:

S projektom »Aktivno prek mostov-gozdovi, vode in mostovi Ribnice« bomo vzpostavili boljše infrastrukturne, vsebinske in promocijske aktivnosti za področje gibanja, predvsem na področju kolesarjenja.  V izvajanje projekta bomo vključili tudi ranljive skupine – mlade, ženske in starejše.

Aktivnosti Kluba ponosnih posameznikov v projektu so:

  • v sklopu dogodka Pomlad v Ribn’ci smo v soboto, 22. 5. 2021 izvedli čistilno akcijo in očistili Ribnico,
  • sodelovali pri razvoju nove storitve kolesarjenje (priprava in izvedba delavnic),
  • zasaditev medovitih rastlin – območje nove kolesarnice.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja slika

Las po poteh dedičine od turjaka do kolpe Slika

Logotip EKSRP